2017 11

ÜNNEPEKRE készülődve Tartalmunkból 3. oldal Ünnepekre készülődve 4-5. oldal Karácsonyi fatörzs 8-9. oldal Mészáros Cukrászda riport 10. oldal Ajándékcsomag karácsonyra 14-15. oldal Csepregi Pékség riport 17. oldal Ne féljünk a multiktól - II.rész 20-21. oldal Jordi Bordas találkozó 25. oldal Édes Kiegyezés desszertkollekció 27. oldal Kenyérszeletelés 30. oldal Lisztszitálás 34. oldal Hírmorzsák 3 XXIII. évfolyam, 11. szám A magyar cukrászok, pékek, fagylaltosok, és tésztagyártók ingyenes információs kiadványa Kiadó: Landra Kft. 2112 Veresegyház, Szentkorona u. 7. Telefon: +36-28/389-223 Email: landra@landra.hu Web: www.landra.hu Főszerkesztő: Papp Román Tervezőszerkesztő: Gazdag Nóra Nyomda: Pauker Nyomda Kft. Fotók: Gazdag Nóra • Shutterstock.com Terjesztés: postai úton ingyenesen Magyarországon, Romániában és Szlovákiában A lapban megjelent hirdetések tartalmáért, valamint az esetleges nyomdahibákért a Kiadó felelősséget nem vállal. Az ünnepek lényege a körforgás. Év- ről-évre visszatérünk ugyanoda, és megemlékezünk valamiről – legyen az születés, gyász, történelmi esemény vagy éppen az év lezárása. Az ünne- peknek mindig megvan a maga hagyo- mányuk, szokások, amik – akár évszá- zadok óta – hozzájuk kapcsolódnak. A legtöbb ember számára maguk a szo- kások adják az ünnep lényegét, nem a tartalom. Erre a legjobb példa a kará- csony, de ha belegondolunk, nagyjából az összes ünnepre jellemző, hogy a mondanivaló, az eredeti jelentés elvész a szimbólumok, a megszokott formák, rituálék között. Nem könnyű ezen változtatni, de jó lenne egy kicsit odafigyelni, legalább magunkban újra tudatosítani, hogy mikor, mit és miért is ünneplünk. Ne- künk, pékeknek, cukrászoknak, sőt még a csokoládékészítőknek is ko- moly és egyre fontosabb szerepünk van az ünnepek formálásában. Részei vagyunk a hagyománynak, és ezáltal felelősei a szokások alakításának. Az ünnepek körforgása egyrészről ál- landóságot, másrészt viszont az örök megújulást is jelenti számunkra. Eb- ben kell megtalálnunk az arany közép- utat, vezetve, formálva a közízlést, ha csak lehet, jó irányba. Az igazi hagyományőrzés nem a mú- zeumokban zajlik, hanem ott, ahol a régi értékekből kiindulva, azokat to- vábbfejlesztve, megújítva tudjuk élet- ben tartani a hagyományokat. Attól, hogy valami régi, még nem biztos, hogy értékes! De ha hosszú időn ke- resztül fenn tudott maradni, az fontos dolgot jelez: kötődnek hozzá az embe- rek. Ha történetesen valamilyen ün- nepi (pék)süteményről van szó, akkor a mi feladatunk, hogy hozzátegyük a szaktudásunkat, és kiindulva a hagyo- mányokból, megújítsuk, felemeljük. Néha bátornak is kell lenni, az útke- resés sohasem baj. Erre egy jó példát olvashatnak a következő oldalakon. Munkás hetek állnak előttünk. Mi- közben azon dolgozunk, hogy mások ünnepe szép legyen, ne feledkezzünk meg felkészülni a sajátunkra sem! Tudjuk, az utolsó pillanatokig ki kell szolgálni a vendégeket, éppen ezért fontos, hogy a saját ünnepünket előre megtervezzük, felépítsük. Ne hagyjuk, hogy csak úgy elszaladjanak azok a pil- lanatok, amiket a szeretteinkkel tölthe- tünk. Nem az ajándékok, a törődés, az odafigyelés a lényeg. Az idő, amit egymásra fordítunk, az igazán értékes ajándék. Tegyük a saját ünnepünket is széppé, tartalmassá!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=