2017 12

PÉKSZÖVETSÉG közgyűlés November második hétvégéjén tartotta szokásos közgyűlését a Magyar Pékszö- vetség. A Hajdúszoboszlón megrendezett találkozó a szokásos módon zajlott le, péntek délután és szombat délelőtt a Pék- akadémia keretében szakmai előadásokra került sor, majd délután tartották meg a tényleges közgyűlést. Este zenés vacsorá- val, estéllyel zárták a találkozót. A péntek délutáni előadások témája a ter- melés és értékesítés költségtényezői, vala- mint a vevői elvárások, tárgyalástechnika és az üzletkötők szerepe voltak. Szombat délelőtt a piaci ismeretek, trendek vala- mint a modern táplálkozástudomány sze- repe a termékfejlesztésben témák kerültek napirendre. A Közgyűlés meghívott vendége volt dr. Papp Gergely , a Nemzeti Agrárkamara szakmai főigazgató helyettese, aki az élel- miszeripar érdekképviseletének lehetősé- geit vázolta fel a megjelent pékszövetségi tagságnak. Szintén meghívott vendég és előadó volt dr. Oravecz Márton , a NÉBIH elnöke, aki A sütőipari termékek megítélé- se a hatósági ellenőrzések tükrében címmel tartott előadást, bepillantást engedve a „másik oldal” nézőpontjába, tapasztalata- iba, véleményébe. A közgyűlés Septe József elnök úr beszá- molójával kezdődött, majd a kitüntetések átadására került sor. Aranycipó díjat idén a Fejedelmi Pékség Kft. (Tiszakécske) és a Jan-Ispán Kft. (Tarnalelesz) kaptak. Az Aranycipó díjat azok a vállalkozások kapják a Pékszövet- ségtől, amelyeket kiemelkedő szakmai te- vékenységük és piaci magatartásuk alap- ján erre érdemesnek ítélnek. Az elismerés odaítélésénél, a szakmai megbecsülésen túl, a vállalkozás fejlődését reprezentáló tények, adatok számítottak döntően. Fi- gyelembe vették az utóbbi öt év dolgozói létszámnövekedését, a termékskála bő- vülését, az egy főre jutó termelési érték növekedését, a gyakorlati, szakmai képzé- sekben való részvételt és a műszaki szín- vonal alakulását. Arany perec díjat azok a pékek vehetnek át, akik a vállalkozásuk érdekében ki- emelkedő munkát végeztek, országosan is példaértékű a szakmai hozzáállásuk, hoz- zájárultak a pék szakma fejlődéséhez és a következő generációk oktatásához. Idén a Gere Pékség Sütöde Kft. üzemvezetője, Debreczeni József és a lovasberényi pék- ség alapítója, Gács Zoltán vehették át ezt a megtisztelő díjat. A Pékszövetség egy harmadik fajta kitün- tetést is oszt, az Életműdíjat, amely azok- nak az idősebb kollégáknak adható, akik- nek a szakmai életútja példamutató. Nem csak szerették a szakmájukat, de hozzá is járultak annak fejlődéséhez, széles körben elismert tudással, tapasztalattal rendel- keznek. Idén Pojtner János (Kaposvár) és Vincze István (Szécsény) vehették át a Magyar Pékszövetség Életmű díját. A szakmai szervezet célja a kiosztott dí- jakkal a kollégák és a vállalkozások elis- merésén túl az utókornak való emlékál- lítás a jelen kimagasló személyiségeiről, cégeiről. Akik ma a szakma élvonalában járnak, azok lesznek a jövő történelmi személyiségei, akiknek a munkájára az utánunk jövő generációk építkezni fog- nak, és remélhetőleg megemlékeznek ró- luk. Ezt is segítik ezek a díjak. A közgyűlésen természetesen idén sem maradt el a beszállító cégek mini kiállítá- sa, ahol a résztvevőknek alkalmuk nyílt a legújabb fejlesztésekről tájékozódni, vé- leményt cserélni. A konzultációs lehető- séggel most is sokan éltek. A találkozót a zenés esti vacsora zárta, ahol egy kétórás mini koncert adta meg a hangulatot a ba- ráti beszélgetésekhez.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=