2017 12

SIGEP - RIMINI ötletek, versenyek, újdonságok 36 A SIGEP vitathatatlanul a világ legjelen- tősebb fagylaltos, cukrász és egyre in- kább pék szakvására. Amilyen tempóban nő iránta az érdeklődés, lehet, hogy már most el fogják érni a kétszázezres látoga- tói számot. Egy idő után megállíthatatlan a láncreakció, a növekedés újabb érdek- lődőket vonz úgy a kiállítók, mind a lá- togatók részéről. Valahol kell lennie egy plafonnak, de egyelőre nem látszik, hogy közelednénk hozzá. A jelszó: Going Glo- bal, azaz építsünk világszintű üzletet. Már az első napon sor kerül egy Going Global szemináriumra, aminek a lénye- ge az USA piacán való megkapaszkodás. Természetesen a célközönség elsősorban az olasz fagylaltosok, akik az elmúlt közel 100 évben szétrajzottak Európába, és ahol addig nem ismerték a kézműves fagylal- tot, ott az igazi olasz „gelato” nagykövetei lettek. Az eredményt nem kell bemutatni, komoly iparág él Olaszországban abból, hogy a fagyalt kultúráját, alapanyagait, technológiáját, gépeit eladják külföldre. Az amerikai piacon viszont, ahol az ipari jégrém szinte egyeduralkodó, sokkal ke- vesebb sikerrel jártak. Most központilag üzentek hadat az USA-nak. A Sigepen szervezett szeminárium célja, hogy meg- tanítsa a fagylaltos vállalkozókat a tenge- ren túli világ sajátosságaira. Miért érdekes ez nekünk? Egyrészről mi is tanulhatunk belőle, bárki részt vehet ezeken a szemináriumokon. Önmagában nem is az amerikai környezet a lényeges, hanem az a szemlélet, hogy egy idegen kultúrában hogyan tudunk vállalkozni. Nekünk, magyaroknak távoli és szokat- lan az a gondolat, hogy a határainkon túl, esetleg messze túl indítsunk üzletet. Pedig be kell látnunk, hogy a növekedés egy idő után nagyon sokak számára elhozza a ha- táron való átlépés szükségességét. Másrészt azt lenne nagyon jó megérte- nünk, amit az olaszok rendkívül profi módon gyakorolnak: sok-sok kicsi, egy- mástól független, jellemzően családi vál- lalkozásból álló laza hálózat képes együtt egy multinacionális óriáscég stratégiáját megvalósítani. Ők, közösen eldöntötték, hogy az olasz fagylalt az USA piacán a mainál jóval nagyobb szerepet fog játsza- ni. El fogják érni, miközben nincs köz- ponti irányításuk, mindenki önálló, de tudják, hogy van egy közös érdekük! Lényegében erről szól maga a Sigep, ez a szemlélet hatja át az egész vásárt. Nagyon jó, ha haza tudunk hozni egy-egy új öt- letet, megoldást, lendíthet egyet a szezo- nunkon. De a részletek mellett lássuk meg az összképet: azt, ahogyan az olasz fagy- laltos szakma a beszállítóikkal közösen meghódítja a világot. Biztosan tudnak a maguk déli temperamentumával nagyo- kat veszekedni, de mégis közösen lépnek fel, együtt tudnak haladni. Bárcsak ezt is el tudnánk tőlük lesni. Természetesen számtalan verseny, bemu- tató lesz a legkülönbözőbb témákban, és a kiállítók standjai is számtalan meglepe- téssel, újdonsággal várnak minket. Ah- hoz, hogy a legfontosabb trendeket felis- merjük, érdemes megnézni, hogy milyen témák köré szerveződnek a központi be- mutatók, versenyek. Most feltűnően erős a kávé jelenléte ezeken a programokon. A Sigep is felismerte, hogy a kávéban még hatalmas lehetőségek rejlenek a pékbol- tok, a cukrászdák, sőt, a fagylaltosok számára is. Hihetetlen mennyiségű kávét fogyaszt el a világ, ha ennek egy szeletét ki tudjuk magunknak hasítani, akkor nem csak a kínálatunkat növeltük, hanem akár naponta visszatérő vendégeket szerez- tünk. Innentől kezdve pedig beindulhat a kreativitás, kombinálhatunk bármit bár- mivel, a kávézást összeköthetjük az álta- lunk kínált többi termékkel. A Sigep – mint mindig – most is vár min- ket. Ötletekkel, újdonságokkal, kapcsola- tokkal. Sok ezer szakember kerekedik fel még a legtávolabbi országokból is, átrepü- lik a fél bolygót, hogy egyben láthassák a világ kínálatát. Ehhez képest nekünk itt van a szomszédban, kényelmesen leautóz- hatunk Riminibe. Sokan elmondták már, hogy akár egyetlen onnan hozott ötlet is felvirágoztatta a szezonjukat. Ne szalasz- szuk el az alkalmat, legközelebb csak egy év múlva lesz ilyen lehetőségünk!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=