2018 01

25 NÖVEKVŐ ELVÁRÁSOK az innováció és a tradíció házassága Szerző: Kácsor András Parola Kft Ha többet szeretne megtudni vállalatirányítási rendszerünkről, keressen minket a Sirha kiállításon február 7-9. között! A 21. század fogyasztója egyszerre akar ropogósan friss és hosszú ideig szavatos terméket. A 21. század társadalma szerint az igazi nő csodálatos karriert fut be mi- közben remek anya és feleség. A 21. szá- zad vállalkozása egyszerre innovatív és tradicionális. – Összeegyeztethető-e az utóbbi két szem- pont egy sütőipari vállalkozás esetében, vagy olyan ez, mint a fából vaskarika? Kácsor András : Véleményem szerint akármennyire jelent is kihívást, hogy egy- szerre innovatív és tradicionális céget va- lósítsunk meg, nem nagyon van más út. Érdemes a fogalmakat tisztázni: a tradíció mint a múlt és a tapasztalat tisztelete egyre nagyobb jelentőséggel bír, e mellett azon- ban az innováció mint a jövő, a fejlődés, a korszerűség is alapvető elvárás. Fából vaskarika? Inkább talán műanyag fakanál. A bográcsozásnál ugyan nem ilyet használunk, de a séfek és a háziasszonyok nagyon szeretik. Félretéve a viccet, a mai kor egyre nagyobb elvárásokat támaszt, ez mindenre igaz. A pékségek olyan fogyasz- tói és hatósági elvárásoknak kell eleget tegyenek, amelyek a régi módszerekkel (a vállaltirányítási rendszerek előtti korszak eszközeivel) egyszerűen nem működnek. A kérdésre konkrétan reagálva, a karriert építő családanyák kivétel nélkül mosógép- pel mosnak és nem teknőben. Ez a triviális párhuzam tényleg ennyire kézenfekvő: az a cég, aki fenn kíván maradni, ma a tech- nológiai eszközeit bővíti, méghozzá az in- formatika területén. Minél hamarabb lép valaki, annál jobb az esélye, hogy verseny- előnyre tegyen szert. – Manapság a csapból is az folyik, hogy legyünk innovatívak. Mit jelent ez ma tu- lajdonképpen? Kácsor András : Haladni a korral mindig fontos volt. A történelem során mindig döntő volt, hogy az ember elég rugalmas le- gyen, ne kövüljön bele a múltba. Végtelenül felgyorsult a generációváltás, gyakorlatilag ma 10 év korkülönbség más nemzedékekbe sorolja az embereket. Egy élet alatt több- ször kell teljesen újraértelmeznünk a körü- löttünk lévő világot, ha „képben akarunk maradni”. A legjobb az, ha folyamatosan fejlődésben vagyunk. Mindenben kiemel- kedően tájékozottnak lenni nagy teher, ezért specializálódik a világ, és egyre fon- tosabb, hogy a fontos területeket, például az informatikát, az igazán profikra bízzuk. Édesapám az elsők között volt Magyar- országon, aki informatikát tanult a Mű- egyetemen, s mindig elmondja, hogy arra tanították meg őket, hogy élethosszig tartó tanulásra legyenek képesek. Az informati- ka ugyanis olyan rohamléptekben fejlődik, hogy csak az tud lépést tartani vele, aki megállás nélkül tanul. Cégünkben ezért folyamatosan képezzük magunkat és a munkatársainkat, veszünk fel új és új nem- zedékbe tartozó kollégákat. Egy pék- vagy cukrászvállalkozás esetében innovatívnak tekinthető az a cég, amely már nemcsak a megrendeléseket és szám- lázásokat kezeli informatikai megoldá- sokkal, hanem a gyártási folyamatokat, a bolti értékesítést és raktárak vagy készletek kezelését. A folyamatos informatikai fejlődés világá- ban az egyetlen járható és életképes út a felhő-technológia. Ennek a lényege, hogy egy innovatív fejlesztő-csapat folyamato- san frissíti azt a programot, amit ügyfele, vagyis a vállalkozás egyszer megvásárolt. Magyarán, aki parolás technológiával ke- zeli az ügymeneteit, az folyamatosan a leg- modernebb technológiát alkalmazza, így nincs lehetősége lemaradni.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=