2018 01

Szakértői elemzések alapján négy, a pékek és a cukrászok számára kiemel- kedően fontos alapanyag – a tojás, a cukor, a vaj és a kakaó – árának alakulá- sáról igyekszünk képet adni. Amennyi- re lehetséges, megpróbáljuk a közeljövő trendjeit meghatározni. Tojás A tojás ára Magyarországon az elmúlt egy évben nagyjából 70%-ot emelkedett, ezen belül is az utóbbi két hónap tette ki a nö- vekedés felét. Ennek a madárinfluenzától kezdve az európai szennyeződési botrá- nyon keresztül számos egyszeri oka volt, ami remélhetőleg hamarosan lecseng, és megnyugszik a piac. Számunkra rendkívül kellemetlen az ár- emelkedés, de még mindig nem olyan mértékű, mint Nyugat-Európa egyes or- szágaiban, ahol egy év alatt duplázódott a tojás ára. A fipronil-szennyezés miatt több millió tojótyúkot kellett levágni, ami a kínálati oldal drasztikus csökkentését eredményezte. A magyarországi terme- lés a hazai szükségletnek csak nagyjából 70-75%-át fedezi, a jelenlegi magas árak leginkább az import kieséséből fakadnak. A tojóállomány pótlása nagyjából fél évet vesz igénybe, ha nem jön közbe újabb probléma, akkor hamarosan éreznünk kell az árcsökkenést. Cukor A cukor világpiaci ára az elmúlt öt évben nagyon komoly kilengéseket produkált. 2014. szeptemberére 30%-ot esett az öt évvel ezelőtti szinthez képest, majd drasz- tikus emelkedésbe fogott, nagyjából 50%- ot drágult tavaly januárig. Egy évvel ezelőtt megfordult a trend, azóta lényegében csökken a cukor ára, jelenleg erősen közelíti az öt évvel ezelőtti szintet, de még messze van a 2014-es mélypont. Az EU 2017. szeptemberében törölte el a cukorra vonatkozó kvótákat, azóta a világpiac és a belső kereslet-kínálat szab- ja meg az árakat. Az EU saját termelése mintegy 4 millió tonnával haladja meg a belső szükségletet, így semmi ok sincs ár- emelést várni, inkább további csökkenés- re számíthatunk. Vaj A vaj ára komoly felfordulást okozott a világpiacon az elmúlt években. Egy bő év alatt több, mint duplájára nőtt az ára, megrengetve ezzel egész iparágakat. Tavaly ősszel azonban fordult a trend, és meredek árcsökkenés következett be. Pár hét alatt a korábbi drágulásának nagyjá- ból a felét elveszítette. Decemberre az egy évvel korábbi árszinten, sőt, valamivel alatta jegyezték a vajat. Ismét beigazolódott a klasszikus bölcses- ség, hogy egy termék magas árára a leg- jobb orvosság a magas ára. A drágaság ugyanis helyettesítő termékek felé fordítja a felhasználókat, a recepteket átdolgoz- zák, és mindenki takarékosabban áll a fel- használásához. Ez egyértelműen lecsök- kenti a keresletet, ami törvényszerűen az árak normalizálódásához vezet. A háttérben természetesen a tejtermelés alakulása is szerepet játszik, ami nagyjából egy éven keresztül (amíg a vaj ára elsza- badult) világszinten csökkenő tendenciát mutatott. Tavaly a második negyedévben fordult a trend, azóta nő a tejtermelés, és 2018-ra is növekedést vetítenek előre. Sajnos december óta ismét drágult a vaj, de reméljük ez csak egy apró kilengés lesz, és tovább fog csökkenni az ár. Kakaó A kakaó ára az öt évvel ezelőtti árszint- hez képest 50%-ot drágult 2014 nyarára, majd két éven keresztül az egekben volt. 2016 nyarától kezdve folyamatosan csök- ken, mostanra már 10%-kal olcsóbb, mint öt évvel ezelőtt, az emelkedési hullámot megelőzően. Csak az elmúlt egy évben 20%-ot esett a kakaó határidős jegyzése a londoni és a new-yorki árutőzsdéken. Január közepére a mélyponthoz képest kb 5%-ot ismét emelkedett, de mértékadó elemzések szerint a közeljövőben további komolyabb áremelkedésre nem kell szá- mítani. A kereslet ugyan folyamatosan nő, de jelenleg a termelés bővülése ezt meghaladja. Sajnos azonban a kakaótermesztés jel- lemzően politikailag nem teljesen stabil régiókra koncentrálódik, így bármikor történhet olyan változás, ami a jelenlegi kiegyensúlyozott helyzetet felboríthatja. Összefoglalás Az elmúlt években komoly kilengéseket tapasztalhattunk jó néhány alapvetően fontos, a termékeink költségszerkezeté- ben meghatározó alapanyag árában. Most éppen a fellélegzés idejét éljük, de a tanul- ságokat le kell vonnunk: bármikor, bár- melyik alapanyagnak „elszállhat” az ára, felborítva az üzleti egyensúlyunkat. Egyre többünknek lesz szüksége – és le- hetősége – megismerkedni a határidős üzletek és az opciók fogalmával, amelyek alkalmasak arra, hogy a közelmúltban ta- pasztalt hullámhegyeket kivédjék, stabi- labb gazdasági tervezést lehetővé téve. TRENDEK ÉS ELŐREJELZÉSEK a legfontosabb alapanyagaink

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=