2018 02

36 HÚSVÉTI KÍNÁLAT cukrászdákban, pékboltokban A négy naposra bővített húsvéti hosszú hétvége a pékek és a cukrászok számára egyaránt fontos időszak. A népszokások fontos eleme a húsvéti kalács és a hímes tojás. Tojást ma már csak elvétve feste- nek otthon a lányok, viszont díszes, akár kézműves csokoládé figurákra annál na- gyobb az igény. A lehetőségeknek csak a fantáziánk szab határt, érdemes minél több húsvéti ter- méket kínálni úgy a pékboltokban, mint a cukrászdákban. Vannak speciális, ki- fejezetten az ünnephez kötődő jelképek, szimbólumok, amelyekkel szinte bármi- lyen pék- vagy cukrászsüteményt az al- kalomhoz tudunk igazítani. Nyuszi, tojás, esetleg bárány formával, figurával bármi lehet „húsvéti”. Az ünnepi kalács viszont kiemelkedik eb- ből a körből. Sokak számára ma is a hús- véti ebéd fontos része a kalács, hasonlóan a karácsonyi bejglihez. Puha, mazsolás kalács vagy éppen gyümölcskenyér – az ízlések és az igények különbözhetnek, de a lényeg ugyanaz. A mindennapokból kiemelkedő, beltartalmában és megje- lenésében egyaránt különleges termék, amiben tudásunk legjavát adhatjuk. Akár artisztikai elemeket is felhasználva díszít- hetjük, formálhatjuk ünnepivé. A bejgli- hez képest még nagyobb szabadságunk van a húsvéti kalács elkészítésében, köny- nyedén alkothatunk belőle olyan egyedi terméket, ami csak ránk jellemző. Ha si- keres lesz, akkor néhány év alatt komoly ismertségre tehet szert, ha szerencsénk van, akár márkává válhat X pékség vagy cukrászda húsvéti kalácsa. A szerencsé- nek mi is a segítőtársai lehetünk. A leg- fontosabb nyilván egy olyan termék kifej- lesztése, ami eltalálja a fogyasztók ízlését, és kellőképpen különbözik másokétól. Ha ezen túl vagyunk, akkor a marketing eszközök veszik át a főszerepet. A cso- magolás különösen fontos, ma már része a terméknek, alapvetően meghatározza a jellegét. Érdemes hangulatos fotókat ké- szíteni egy ünnepi asztalról, ahol a kalá- csunk van a fő helyen. Az ilyen képeket feltehetjük a honlapunkra, a közösségi oldalunkra, és nyomtatott reklámanyago- kat is készíthetünk belőle. Átütő sikerre akkor számíthatunk, ha a fogyasztók ma- guk kezdik reklámozni, azaz megosztják a képeinket, saját fotóikat, lájkolnak és szé- peket írnak róla. Ugyanez természetesen igaz a többi hús- véti termékünkre is, de a kalács egy olyan fontos része az ünnepnek, ami alkalmat teremt a márkaépítésre. Ezen felül az ajándékokra érdemes még koncentrálnunk. A csokimikulások min- tájára az édesipar már réges-régen ki- találta a csokinyuszit, a csokibárányt és a csokitojást. Ezeket a legkülönfélébb változatban, díszes csomagolásban vagy éppen ömlesztve kínálják az ünnep előt- ti hetekben. A tömegárukkal feleslegesen próbálunk versenyezni, ezeket iparilag hatékonyabban lehet előállítani. Viszont az élelmiszerboltok húsvéti csokoládék- tól roskadozó polcai nekünk is kínálnak lehetőséget: tudjuk, hogy létezik ennek a tömegigénynek a minőségi változata, egy szűkebb, de fizetőképes kereslet a kézmű- ves termékek iránt. Őket kár lenne figyel- men kívül hagynunk. A csokoládéfigurák készítése, díszítése egyre több cukrászdá- ban természetessé vált, de még mindig sok a kiaknázatlan lehetőség benne. A beszállítóink kínálatában minden meg- található, amire szükségünk van húsvéti csokoládé termékek készítéséhez. Nem csak a formákat, eszközöket, de az ötlete- ket is készen szállítják. Nekünk csak meg kell valósítani őket. Ha van rá helyünk és tehetségünk, akkor érdemes egy látványos, nagyméretű dísz- munkát készíteni – bármilyen technikával – amivel felhívjuk a vendégeink figyelmét a húsvéti kínálatunkra. Ez a cukrászdák- ra épp úgy igaz, mint a pékboltokra. Az artisztika nem csak arra való, hogy ver- senyeken egymásnak megmutassuk a tu- dásunkat, hanem lehetőség saját, egyedi reklámeszközök készítésére. Ha egy lát- ványos díszmunkát ki tudunk helyezni a kirakatba, akkor a forgalmunkat is növel- hetjük vele. Ha van rá mód, és a másik ol- dalon fogadókészség, akkor egy-egy ilyen alkotást nyilvános helyen (pl. plázában) is érdemes kiállítani. Az ismertségünket tudjuk vele növelni. Az ünnep lehetőség prémium termékek értékesítésére. A prémium termékek pe- dig lehetőséget adnak az ünnep fényének az emelésére. Ha jól végezzük a dolgun- kat, másoknak épp úgy jót teszünk vele, mint magunknak. Éljünk a lehetőséggel, legyen ünnepi kínálatunk húsvétra!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=