2020 01

60 egyedi alapanyag minőség környezetbarát egészséges innováció természetes hagyomány magyar letisztulás mentes munkaerőhiány kézműves SZAKMAI JÖVŐKÉP 2020 Tanulunk, fejlődünk, hogy különleges ízvilá- got tudjunk az emberek- nek adni. A trend a ter- mészetes alapanyagok használata! Örülnék, ha ez máshol is megmutat- kozna. Fazekas Ádám Minőség, innováció és hagyomány. Elhivatot- tak maradunk a termé- szetes és a prémium mi- nőségű alapanyagokból készült fagylaltok iránt. Szerintünk a letisztult ízeké lesz a főszerep. Wilheim Dávid A vevők magas szintű kiszolgálása már éppúgy nem elég a növekedés- hez mint az igényekhez alkalmazkodó választék. Rendszerszintű, hosszú távú, fenntarthatómeg- oldások szükségesek. Szó Gellért 2020-tól szakmai fejlő- dést és rengeteg tapasz- talatszerzést várok. Bízom benne, hogy az új esztendőben a letisztult minőség és egyediség kerül előtérbe. Rimóczi László A minőségi alapanyag- ból készült különleges, egyedi, ínyenc kézmű- ves csokoládék további térhódítását várom. A mentes édességek véle- ményem szerint még ke- resettebbek lesznek. Takács Evelyn Fontos cél a hitelességre való törekvés a vendég- látásban. Minőségi, kör- nyezetbarát alapanya- gok és eszközök támo- gatják a különleges, pré- mium palacsintás vilá- gunkat. Oszlánczi Réka Különleges, természetes új ízeket keresnek a vevők. Továbbra is trend a cukor-, laktóz- és glu- ténmentes. A felada- tunk az, hogy ezeket is elkészítsük kézműves technológiával. Eszenyi Ferenc Egyre felkapottabb a vadkovászos kézműves technológia. Ennek biz- tosan van jövője, de nem gondolom, hogy minden rossz lenne, ami ezen kívül létezik. Lusztig Ákos Sokan nagyot fejlődtek, egyre jobbak például a fagylaltok, mind többen akarnak jó minőséget adni. Árat kellene emel- ni, ez a szakemberek megtartásához elenged- hetetlen lenne. Karl Zsolt Folyamatosan fejlő- dünk, ahogy az elmúlt években, és reméljük, hogy a vásárlóerő to- vább fog nőni. Azt gon- dolom, a magyar és a francia cukrászat fog még jobban keveredni. Tóth Norbert Aki jól ágyazott, annak ez egy jó év lehet, csak a munkaerő szab határt a fejlődésnek. Az embe- rek az egészségesebb irányba próbálnak men- ni, de a mi szakmánk nemaz egészségről szól. Nagy László Tartós megoldás kellene arra a problémára, hogy ne a fagyi tartsa el a téli sütemény kínálatot. Válság biztosan lesz, ami csökkenteni fogja a munkaerőhiányt, de a forgalmat is. Damniczki Balázs Bizakodóan nézek előre, tovább fog folytatódni a szakma fejlődése. Még jobb, még minőségibb nyersanyagok, innovatív ötletek lesznek. Több tiszteletet szeretnék lát- ni a kollégák között. Balogh László Örömmel töltene el, ha Trianon centenáriumi évében a magyarság egységét szimbolizáló, őshonos magyar alap- anyagokból készített sü- teményekkel gazdagíta- nánk a választékunkat. Nándori László Úgy gondolom, hogy minden tisztulni fog egy kicsit. A munkaerőnek és a munkabérnek is be kell állnia egy szintre. Csodákra nem számítok, de remélem, hogy nyu- godt évünk lesz. Sulyán Pál

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYxNjk=